Mans grozs

Aizvērt

Heavy Duty aizsargpārklājums apaviem 400 ml

Heavy Duty aizsargpārklājums apaviem 400 ml
Heavy Duty aizsargpārklājums apaviem 400 ml

Zīmols: EMPIRE

34501043

Ideāla aizsardzība pārgājienu un tūrisma apaviem. Viegli lietojamais aerosols ir ideāls netīrumu un mitruma bloķētājs. Tas rada neredzamu aizsargpārklājumu uz visa veida virsmām (ādas, auduma, sintētikas un dažādu materiālu kombinācijām). Uzklājot uz sintētiskās ādas un lakotajām virsmām, vispirms pārbaudīt krāsas noturību neredzamā vietā. Lietot tikai uz iepriekš notīrītiem vai jauniem apaviem.

Lietošana: Pirms lietošanas sakratīt, izsmidzināt līdzekli no 20-30 cm attāluma, ļaut vismaz 30 min vai ilgāk līdzeklim nožūt. Vienmēr izsmidzināt līdzekli tikai ārpus telpām vai ļoti labi vēdināmā vietā! Nekad nežāvēt apavus tiešā saules gaismā vai uz sildīšanas ierīcēm, jo tas var izraisīt materiāla bojājumus.

   


Bīstami: īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena, karstumā var eksplodēt. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt un nededzināt arī pēc izlietošanas. Sargāt no tiešiem saules stariem, nepakļaut temperatūrai, kas augstāka par 50°C. Neieelpot līdzekli! Sargāt no bērniem! Saskare ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir, un turpināt skalot ācis ar ūdeni. Ja iekaisums nepāriet, vērsties pēc medicīniskās palīdzības.

Čau!

Pievienojies mūsu jaunumu saņēmējiem