Bezmaksas pakomāta piegāde no €30

Noteikumi

SIA DINASTIJA tīmekļa vietnes un interneta veikala www.dynasty.lv noteikumi

SIA Dinastija, reģ. Nr. 40003838987, juridiskā un faktiskā adrese: Brīvības iela 180, Rīga, LV- 1012, tālruņa nr. 67553388, e-pasts: info@dynasty.lv (turpmāk tekstā – Dinastija, arī Mēs, Mūs, Mūsu, Mums), nodrošina tīmekļa vietnē www.dynasty.lv (turpmāk tekstā – Mājaslapa) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem un citiem noteikumiem un nosacījumiem, kuru izklāsts ir atrodams Mājaslapā un ir šo Noteikumu sastāvdaļa (turpmāk tekstā – Noteikumi). Mājaslapa kalpo kā attālinātās iepirkšanās vietne, kas nodrošina ikvienai fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk tekstā – Pircējs, arī Jūs, Jūsu, Jums) iespēju iepazīties ar Mūsu precēm un/vai pakalpojumiem un veikt to pasūtījumu saskaņā ar  Mājaslapas noteikumiem, kā arī kalpo kā platforma saziņai ar Jums un ir informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar Mūsu precēm un sniegtajiem pakalpojumiem. 

Laiku pa laikam Mēs varam veikt izmaiņas šajos Noteikumos bez iepriekšēja paziņojuma, tāpēc, lūdzu, pirms veiciet Pasūtījumus www.dynasty.lv vienmēr rūpīgi un uzmanīgi tos izlasiet. Jebkādas izmaiņas Noteikumos, kas veiktas pēc Pircēja pasūtījuma veikšanas, neietekmēs  pasūtījumu, ja vien šādas izmaiņas neparedz likums. Tīmekļa vietnē atrodama šo Noteikumu jaunākā versija, kurā rediģēšanas datums norādīts dokumenta beigās. Mēs iesakām Jums saglabāt Noteikumu kopiju turpmākai atsaucei. Noteikumi ir saistoši ikvienam Mājaslapas lietotājam. Gadījumos, ja Jūs nepiekrītat jebkādām izmaiņām Noteikumos (tajā skaitā Privātuma politika), tad nekavējoties jāpārtrauc vietnes izmantošana.

Ja esat jaunāks par 16 gadiem, lai izmantotu šo vietni vai kādu no šīs vietnes pakalpojumiem, Jums jāinformē Jūsu vecāks vai aizbildnis par Mūsu Privātuma jeb konfidencialitātes politiku.

Pircējs apmeklējot un lietojot Mājaslapu vai veicot Mājaslapā pieejamo preču un/vai pakalpojumu pasūtījumu (turpmāk tekstā - Pasūtījums), apliecina, ka ir iepazinies, saprot tos un piekrīt Mājaslapas noteikumiem un Privātuma politikai un apņemas tos ievērot un šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā,  bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam “ Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem “ Noteikumi par distances līgumu.”

Līgums starp Dinastija un Pircēju stājas spēkā brīdī, kad Pircējs Mājaslapā ir iepazinies ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu, izvēlējies Preces un/vai Pakalpojumus, noformējis Pirkuma grozu, tādējādi apliecinot, ka preces atbilst Pircēja izvirzītajām prasībām, ir piekritis Noteikumiem un Privātuma politikai, ir veicis Pasūtījuma apmaksu un ir saņēmis Pasūtījumu. 

Privātums

Dinastija rūpējas par savu Pircēju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Pircēju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju izdotajiem saistošajiem norādījumiem un noteikumiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

Dinastija tīmekļa vietnē Jūsu personas datus apstrādā dažādos veidos, atkarībā no tā, vai veiciet pirkumus Mājaslapā, vai esiet pieteicies aktuālo jaunumu saņemšanai, vai esiet pieteicies skaistumkopšanas un/vai medicīnas iekārtas servisa pakalpojumam,  vai arī esiet nosūtījis savu ziņu Mums par Jums interesējošu jautājumu.

Piesakoties aktuālo jaunumu, informācijai par atlaidēm un īpašo piedāvājumu saņemšanai Jūs piekrītiet, ka Mēs apstrādājam Jūsu personas datus: e-pastu, šādas Mūsu informācijas nosūtīšanai. Jūsu personas datus: kontaktinformāciju (e-pastu vai tālruņa numuru), ko norādāt Pasūtījuma veikšanas  veidlapā. Jūsu personas datus saistībā ar šādas komercinformācijas nosūtīšanu apstrādā tikai Dinastija un mūsu sadarbības partneri - e-pastu un īsziņu nosūtīšanas platformas, kuriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai , līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no komerciāliem paziņojumiem, nosūtot iesniegumu /paziņojumu uz e-pasta adresi: webshop@dynasty.lv vai izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta, SMS) beigās.

Ja veiciet preču Pasūtījumus mūsu Mājaslapā Mums nepieciešams saņemt un apstrādāt Pasūtījuma veikšanas veidlapā norādītos personas datus, ar mērķi noslēgt Distances līgumu. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, Jūs nevarēsiet noslēgt Distances līgumu. Ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi saistītā informācija, tai skaitā, saziņa ar Jums, tiek glabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju Dinastija saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu  saglabāt informāciju par veikto komercdarbību. Jūsu personas datus saistībā ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi apstrādā Dinastija un mūsu pilnvaroti sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi, IT un maksājumu platformas ( maksājumu apstrādi nodrošina MAKSEKESKUS AS). Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. Jūsu personas dati šī mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies pirmais.

Iesniedzot pieteikuma formu vai iegādājoties kosmētikas līdzekļus profesionālai lietošanai  (no Mājaslapas sadaļas “Profesionāļiem”), Jūs piekrītat, ka esat kvalificēts speciālists, kurš ir ieguvis atbilstošu izglītību un ir tiesīgs produktus iegādāties un lietot.  Jūs piekrītat Jūsu personas datu (vārda, e-pasta un tālruņa numura un ziņojuma), ko norādāt pieteikumā, apstrādei ar mērķi, lai pārbaudītu, vai esat kvalificēts speciālists un esat reģistrēts datubāzē “Informācija par reģistrētām ārstniecības personām/ ārstniecības atbalsta personām”, lai sazinātos ar Jums par Jūsu pieprasījumu, lai nodrošinātu produktu piegādi. Ar pirkumu izpildi saistītā informācija, tai skaitā, saziņa ar Jums, tiek glabāta kā pierādījums, par saistību izpildi. Šo informāciju Dinastija saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu  saglabāt informāciju par veikto komercdarbību. Jūsu personas datus saistībā ar servisa pakalpojuma sniegšanu, izpildi apstrādā Dinastija. Jūsu personas dati šī mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies pirmais.

Iesniedzot pieteikumu skaistumkopšanas un medicīnas iekārtu servisa pakalpojumam Jūs piekrītiet Jūsu personas datu (vārda, e-pasta un tālruņa numura un ziņojuma), ko norādat servisa pakalpojuma pieteikuma veidlapā, apstrādei ar mērķi, lai sazinātos ar Jums par Jūsu pieprasījumu, nodrošinātu pakalpojumu, kuru esiet pieprasījis, kā arī, lai nodrošinātu garantijas un pēc garantijas servisu Jūsu iegādātajām elektroiekārtām, medicīnas un skaistumkopšanas aprīkojumam u.c. iekārtām.  Ar servisa pakalpojuma nodrošināšanu, izpildi saistītā informācija, tai skaitā, saziņa ar Jums, tiek glabāta kā pierādījums, par pakalpojuma sniegšanu un tā izpildi un šie dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu vai līguma saistību izpildi vai līdz brīdim, kamēr Jūs neatteiksieties no to saņemšanas. Šo informāciju Dinastija saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu  saglabāt informāciju par veikto komercdarbību. Jūsu personas datus saistībā ar servisa pakalpojuma sniegšanu, izpildi apstrādā Dinastija. Jūsu personas dati šī mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies pirmais.

Iesniedzot pieteikumu saziņai ar Jums Jūs piekrītiet Jūsu personas datu (vārda, e-pasta un tālruņa numura un ziņojuma), ko norādat pieteikuma veidlapā, apstrādei ar mērķi, lai sazinātos ar Jums par Jūsu pieprasījumu.  Jūsu personas datus saistībā ar Jūsu pieprasījumu apstrādā Dinastija. Jūsu personas dati šī mērķa ietvaros tiek glabāti tik ilgi kamēr Jūsu pieprasījums tiek apstrādāts vai arī līdz brīdim, kamēr abas puses ir ieintersētas turpmākā sadarbībā.

Dinastija veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu piekļūšanu, pārveidošanu un bojāšanu. Dinastija nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Pircējs sniedz Dinastija. Tāpat Dinastija nepārdod un neizīrē Pircēja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. Dinastija nepieprasa un neapstrādā Pircēja sensitīvos personas datus.

Informējam, ka šajā vietnē Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku un labāku lietošanas pieredzi. Nospiežot pogu ‘’ Piekrītu’’, Jūs apstipriniet, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Mēs aicinām Jūs iepazīties ar Mūsu Privātuma politiku sadaļā “Privātums”. To atradīsiet www.dynasty.lv sākumlapas apakšā – kreisajā stūrī.

Kontaktinformācija

SIA Dinastija, juridiskā un faktiskā adrese: Brīvības iela 180, Rīga, LV-1012

Tālruņa nr.: 67553388, e-pasts: info@dynasty.lv

Tiesības iegādāties

Lai izmantotu Mūsu pakalpojumus, kas Jums pieejami šajā vietnē un nodrošinātu precīzu pakalpojumu izpildi Jums būs jāiesniedz pareiza, precīza un aktuāla informācija par sevi:  Jūsu kontaktinformācija, preču piegādes adrese un cita informācija, kā norādīts. Turklāt Jums būs jāiesniedz ar darījuma apmaksu saistīta informācija.

Vietne ir pieejama jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kura atbilst Noteikumiem un ievēro tos, kurai ir derīga un Mūsu Mājaslapā pirkumiem akceptēta bankas kredītkarte/debetkarte vai apmaksas metodes, vairāk informācijas par maksājuma veidiem atradīsiet sadaļā “Maksājumi”, sadaļa atrodas www.dynasty.lv sākumlapas apakšā, kreisajā stūrī. Pircēja iegādātie produkti ir paredzēti tikai personiskai lietošanai, profesionālai lietošanai vai kā dāvana, un tos nedrīkst pārdot tālāk, izmantot komerciālos nolūkos vai gūt jebkādu citu komerciālu labumu. Turklāt Dinastija patur tiesības ierobežot piegādes daudzumu vienam Pircējam vai piegādes adresei.

Veicot pasūtījumu Mūsu Mājaslapā un sniedzot pieprasīto informāciju, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem un savu sniegto personas datu apstrādei, tiktāl cik tas nepieciešams pasūtījuma pienācīgai izpildīšanai, norēķinu administrēšanai, pretenziju izskatīšanai un garantijas saistību izpildei un apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu un tas atbilst Pircēja izvirzītajām prasībam.

Pircējs nav tiesīgs iegādāties Internetveikalā www.dynasty.lv pieejamās preces, ja nav iepazinies ar Noteikumiem un citiem saistošiem noteikumiem, kas ir neatņemama šo Noteikumu sastāvdaļa vai arī nepiekrīt tiem.

Informācijas precizitāte 

Sniedzot Mājaslapā informāciju, Mēs cenšamies pielikt saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka jebkura Mājaslapā pieejamā informācija ir precīza. Tomēr, ja informācijā, kas saistīta ar produktiem (apraksts, iepakojums,  sastāvs) ir notikušas izmaiņas, Dinastija nevar garantēt, ka katru brīdi Mājaslapa ir pilnībā atjaunināta un visa informācija tajā ir precīza, pilnīga un aktualizēta. Šīs Mājaslapas saturs nav paredzēts, lai aizstātu ārsta, farmaceita vai cita veselības aprūpes speciālista padomu. Nekavējoties sazinieties ar savu veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēju, ja Jums ir aizdomas par veselības problēmām. Informācija un paziņojumi par produktiem nav paredzēti, lai ar to palīdzību noteiktu diagnozi, ārstētu vai novērstu jebkuru slimību vai sliktu veselības stāvokli.

Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies no tā, ka Jūs vai kāds, kuram Jūs esat paziņojis šo informāciju, ir uz to paļāvies. Mūsu lietotāju paustie uzskati ir šo lietotāju viedokļi un neatspoguļo Mūsu viedokļus. Gadījumā, ja atklājat neprecīzu informāciju, lūdzu, dariet Mums to zināmu, un, ja tam piekritīsim, centīsimies pēc iespējas ātrāk to labot.

Pasūtījuma veikšana un pieņemšana

Lai veiktu Pasūtījumu www.dynasty.lv nav jābūt reģistrētam Pircējam.

Pircējs veicot Pasūtījumu Internetveikalā www.dynasty.lv sniedz pieprasīto informāciju, piekrīt Noteikumiem un tā sniegto personas datu apstrādei tiktāl cik tas nepieciešams, lai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošinātu Pasūtījuma izpildi.

Noteikumi ir pieejami latviešu valodā un tie pieejami Pircējam jebkurā laikā mūsu Mājaslapā sākumlapā – sadaļā “Noteikumi”, kas atrodama sākumlapas apakšā, kreisajā stūrī.

Lai uzsāktu Pasūtījumu atrodiet produktus, kurus vēlaties pasūtīt. Iepazīstieties ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu. Ja tas atbilst Jūsu izvirzītajām prasībām un vajadzībām, pievienojiet preces pirkuma grozam, nospiežot pogu ‘’ Pievienot grozam’’. Jūs variet apskatīt preces savā pirkuma grozā sadaļā “ Mans grozs”. Visi Jūsu izvēlētie un pirkuma grozā ievietotie produkti netiek rezervēti un tos var iegādāties arī citi Pircēji.  Ja vēlaties veikt pirkuma grozā ievietoto preču Pasūtījuma noformēšanu, nospiediet pogu ‘’ Pabeigt iepirkšanos’’.

Jūsu pienākums ir ievērot preču Pasūtījuma procesa soļus, aizpildot vai pārbaudot katrā solī pieprasīto informāciju.

Lai nodrošinātu precīzu Pasūtījuma izpildi Jums būs jāiesniedz precīza informācija par sevi: Pircēja informēšanai, preču pārdošanai un piegādei, Pircēja identifikācijai - vārds, uzvārds; tālruņa nr.; e-pasta adrese; piegādes adrese: rajons / novads / pagasts, pilsēta / ciems; iela / mājas nosaukums; mājas nr. / korpuss; dzīvokļa nr.; pasta indekss.

Ja vēlaties savus sniegtos personas datus izmantot un saglabāt nākamajai Pasūtījuma reizei, Jums tas jāapstiprina ieliekot ķeksīti ‘’ Saglabāt informāciju nākamajai reizei’’. Veicot atkārtotu Pasūtījumu šī iepriekš pieprasītā informācija vairs nebūs jāievada.

Ja par pirkuma grozā ievietotajiem produktiem nebūsiet veicis tūlītēju apmaksu, uz Jūsu pieteikumā norādīto e-pasta adresi un vai tālruņa numuru 24 stundu laikā automātiski tiks nosūtīts atgādinājums par Pircēja pirkuma grozā ievietotajiem produktiem.

Ja vēlaties turpināt pirkuma grozā ievietoto preču Pasūtījuma noformēšanu, nospiediet pogu ‘’ Pabeigt iepirkšanos”. Jums būs vēlreiz jāpārbauda Jūsu izvēlētā preču piegādes adrese. Ja vēlaties to mainīt, nospiediet pogu “ Mainīt” un Jūs atgriezīsieties  sākotnējā pozīcijā, kur iepriekš ievadījāt savu piegādes adresi. Norādiet jaunu un/vai korektu piegādes adresi. Nospiežot uz ‘’ Turpināt uz piegādes opcijām” Jūs atkal nonāksiet pozīcijā, lai vēlreiz pārbaudītu piegādes adresi un pārbaudītu Jūsu Pasūtījuma piegādes izmaksas.

Ja izvēlaties pasūtījumu saņemt kādā no DYNASTY veikaliem vai, ja Jūsu pirkuma summa pārsniedz 30 EUR, tad preču piegāde uz Jūsu norādīto piegādes adresi tiks veikta bez maksas, t.i. Jums nebūs jāmaksā par Pasūtījuma piegādi, savukārt, ja Jūsu pirkuma summa nepārsniedz 30 EUR, tad piegādes maksa tiek aprēķināta atbilstoši Jūsu pirkuma kopējam svaram un piegādes adresei.  Atgādinām, ka preču piegāde tiek veikta uz Pircēja norādīto adresi Latvijas Republikas teritorijā un tā tiek veikta tikai darba dienās. Ja vēlaties saņemt preci ārpus Latvijas teritorijas, lūdzu sazinieties ar mūsu konsultantiem, rakstot uz webshop@dynasty.lv.

Lai pārietu uz pirkuma grozā ievietoto preču apmaksu, nospiediet pogu “ Pabeigt pasūtījumu". Nospiežot pogu “Pabeigt pasūtījumu” Jūs tiksiet novirzīts uz maksājumu apstrādes platformu MakeCommerce, kurā droši varēsiet veikt sava pasūtījuma apmaksu. MakeCommerce platformā iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm: VISA, MasterCard, Maestro, kā arī veikt Internetbanku tiešsaistes maksājumus: Swedbank, SEB, Luminor (Nordea) un Citadele. Atkarībā no Jūsu izvēlētā preču apmaksas veida no Jums tiks pieprasīta ar darījuma apmaksu saistīta informācija, piemēram, Jūsu rīcībā esošās maksājuma kartes dati vai arī Jūsu bankas norēķina konta numurs. Maksājumu veikšanai nepieciešamie personas dati tiek nodoti Mūsu pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS (MakeCommerce). Nospiežot uz pogas “Maksāt” Jūs nodrošiniet sava Pasūtījuma apmaksu.

Pēc pasūtījuma apmaksas veikšanas uz Jūsu pieteikumā norādīto e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīts Pasūtījuma pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma e-pasts, kam ir tikai informatīvs raksturs. Tajā būs norādīti visi Jūsu pieteikuma formā sniegtie dati un Jūsu veiktā Pasūtījuma dati. Šis e-pasts kalpo kā apstiprinājums, ka esam saņēmuši Jūsu Pasūtījumu. 

Kaut arī tiek pieliktas visas pūles, lai informācija mūsu vietnē būtu precīza, laiku pa laikam Mēs varam atklāt kļūdu produktu cenā. Ja atklāsim kļūdainu produkta cenu Jūsu pasūtījumā, Mēs sazināsimies ar Jums, cik ātri vien iespējams. Mums nebūs pienākums pieņemt vai izpildīt pasūtījumu produktam, kurš tika reklamēts ar kļūdainu cenu, un Mēs paturam tiesības atcelt šādu pasūtījumu.

Mēs paturam tiesības nepieņemt Jūsu pasūtījumu gadījumā, ja nevaram saņemt maksājuma autorizāciju, kā arī gadījumā, ja pastāv piegādes ierobežojumi attiecībā uz konkrētu preci, piemēram pasūtītā prece nav pieejama vai tās pārdošanai tiek piemērotas ražotāja vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības un/vai standarti. Mēs sazināsimies ar Jums, cik vien ātri iespējams šādos gadījumos un atmaksāsim attiecīgo summu uz Jūsu kredītkarti/ debetkarti 10 darba dienu laikā kopš brīža, kad būsiet informēts par to, ka preces kļuvušas nepieejamas.

Mēs neuzņemamies atbildību pret Pircēju vai trešajām personām, ja ​​Mēs izņemam no vietnes jebkādus produktus un pārtraucam to turpmāku pārdošanu.

Preces

Ja nav skaidri norādīts citādi, Mēs neesam Mājaslapā norādīto produktu ražotājs. Dinastija attiecībā uz patērētāju nepieļauj maldinošus apgalvojumus par preces iedarbīgumu un citām preču īpašībām. 

Preču cenas

Mājaslapā visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Cenā ir iekļauts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti.

Cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas. Atkarībā no piegādes adreses Jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu piegādes maksa, kura uzrādīsies maksājuma veikšanas brīdī. 

Maksājumi

Mēs rūpējamies, lai mūsu vietne būtu droša. Elektronisko maksājumu kustību un drošību nodrošina Maksekeskus AS. Datu kustība ir šifrēta un aizsargāta ar SSL protokolu un tiek ievērotas visas karšu drošības  prasības. Ja ir aktivizēta SSL tehnoloģija, pārlūkprogrammas augšpusē kreisajā pusē Jūs redzēsiet slēdzeni, Jūs varat noklikšķināt uz tās, lai uzzinātu informāciju par SSL digitālā sertifikāta reģistrāciju. Jūs arī pamanīsiet, ka pārlūkprogrammas augšpusē skatoties uz atrašanās vietas (URL) lauku, Jūs redzēsiet tā sākumā "https:", nevis parasto "http:". Tas nozīmē, ka esat drošā režīmā.

Norēķināties par Pirkumu Mūsu Mājaslapā ir iespējams ar Visa, MasterCard, Maestro norēķinu kartēm un izmantojot Swedbank, SEB, Luminor (Nordea) un Citadele internetbanku tiešsaites maksājumus.

Mūsu Mājaslapa sniedz papildu drošības līdzekli iepirkšanās brīdī- 3D Secure. Šī drošības sistēma kartes apmaksas procesā iekļauj papildu autorizāciju bankā, kas izsniegusi Jums karti, tādējādi  aizsargājot Jūsu norēķinu kartes kontu no nesankcionētas lietošanas, kad Jūs iepērkaties.

Pirms Pasūtījuma veikšanas, lūdzu vienmēr pārbaudiet vai Jūsu norēķinu karte ir derīga, vai kartei ir aktivizēti norēķini Internetā, ir pietiekoši naudas  līdzekļi, lai norēķinātos par veikto Pasūtījumu, kā arī vai netiek pārsniegts paša vai bankas noteiktais tēriņu limits. Ja Jūsu maksājumu kartes emitents atsakās autorizēt maksājumu Dinastija, mēs neesam atbildīgi par Jūsu Pasūtījuma kavēšanos vai tā nepiegādi.

Veicot maksājumus, lūdzu izmantojiet tikai Jums piederošas norēķinu kartes.

Preču piegāde

Mēs nodrošinām visu Internetveikalā pieejamo preču pasūtījumu pieņemšanu, apstrādi un izpildi, savukārt preču piegādes varam nodrošināt paši, gan mūsu pilnvaroti sadarbības partneri- preču piegādes pakalpojumu sniedzēji (turpmāk tekstā- Kurjers).

Piegāde tiek veikta tikai Latvijas teritorijā. Ja vēlaties saņemt preci ārpus Latvijas teritorijas, lūdzu sazinieties ar mūsu konsultantiem, rakstot uz webshop@dynasty.lv.

Preču piegādi bez maksas nodrošinām, ja preci saņemat mūsu veikalā Brīvības ielā 180, Rīgā, kā arī gadījumos, kad Jūsu pasūtījuma kopsumma pārsniedz 30 EUR.

Pirkumiem, kuru kopsumma nepārsniedz 30 EUR, tiek piemērota piegādes maksa, atbilstoši pirkuma kopējam svaram un piegādes adresei. Piegādes maksa tiek aprēķināta, noformējot Pasūtījumu.

Variet izvēlēties arī piegādi uz Jūsu norādīto adresi vai piegādi uz Omniva pakomātu. Preci nosūtīsim uz Jūsu norādītajai adresei tuvāko Omniva pakomātu, saskaņā ar SIA Omniva mājaslapā pieejamo informāciju (https://www.omniva.lv/privats/adreses). Ja vēlaties saņemt preci citā Omniva pakomātā, uzreiz pēc pasūtījuma apmaksas, atbildiet uz pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu vai sūtiet e-pastu uz webshop@dynasty.lv norādot Jūsu pasūtījuma numuru, norādot vēlamā pakomāta adresi. 

Piegādes tiek veiktas tikai darbadienās no plkst. 9-15. Veicot pasūtījumu, ir jāņem vērā pieejamie piegādes laiki un piegādes adrese jānorāda tā, kurā pasūtījumu būs iespējams pieņemt piegādes laika ietvaros. Piegādes adrese ir jānorāda precīzi.

Atgādinām, ka preču piegāde tiek nodrošināta daudzdzīvokļu mājās - tikai līdz kāpņu telpai, privātmājās – līdz mājas ārdurvīm, vai līdz ieejai sētā. Teritorijās ar speciālām iebraukšanas atļaujām, liela izmēra un svara preces, kuras ir iespējams transportēt tikai ar auto, Dinastija vai Dinastijas pilnvarots sadarbības partneris piegādā tikai līdz šīs teritorijas robežai. Par šādu preču piegādi vēlams sazināties ar mums iepriekš.

Pirms Preču piegādes Kurjers Pircēju informēs par piegādi.

#1

Preces piegādes brīdī Pircējam ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība, lai identificētu Pircēju). Pircējs apņemas saņemt preces personīgi. Tajos gadījumos, kad Pircējs pats to personīgi izdarīt nevar, bet preces piegādātas norādītajā adresē, balstoties uz Pircēja pieteikuma informāciju, Pircējam nav tiesības celt pret Pārdevēju pretenzijas dēļ preču piegādes nevēlamai personai. Ja Pircējs ir norādījis saņēmēju, kurš nav pats, tad Pircējs piekrīt, ka norādītā saņēmēja paraksta pierādījumi liecina par Pasūtījuma piegādi un izpildi no Mūsu puses.

#2

Preces piegādes brīdī Pircējam ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība, lai identificētu Pircēju). Pircējs apņemas saņemt preces personīgi. Tajos gadījumos, kad Pircējs pats to personīgi izdarīt nevar vai arī piegādes adrese ir norādīta kļūdaini vai nepilnīgi, kā rezultātā piegāde nav iespējama. Noteikumos norādītie piegādes termiņi var tikt pagarināti un Pasūtījums atkārtoti tiek piegādāts pēc tam, kad Pircējs no jauna apņemas atrasties norādītajā vietā un laikā. Par atkārtotu Pasūtījuma piegādi Pircējam var tikt aprēķināta papildu piegādes maksa.

Pircējam ir jāpieņem Preces patstāvīgi. Pasūtījuma piegādes brīdī Pircējam ir pienākums kopā ar Kurjeru pārbaudīt tā atbilstību  un kvalitāti, kā arī parakstīt ar attiecīgā pasūtījuma izpildi saistītos dokumentus (pavadzīmi, sūtījuma piegādes dokumentu). Ja Pircējs konstatē, ka piegādāto Preču iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), Pircējam tas obligāti ir jānorāda piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā) vai, ja pasūtījums tiek piegādāts uz Omniva pakomātu, konstatējot šādas neatbilstības nekavējoties par tām jāziņo, rakstot Mums uz webshop@dynasty.lv, lai Mēs varētu sazināties ar Jums. Pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka Preces ir piegādātas pienācīgi un bez bojājumiem.

Preces ir Pircēja atbildība no brīža, kad Kurjers tās piegādāja uz adresi, kuru Pircējs Mums norādīja.

Ja piegāde tiek aizkavēta jebkurā gadījumā ārpus mūsu kontroles, Mēs pēc iespējas ātrāk sazināsimies ar Pircēju, lai to informētu, un Mēs veiksim pasākumus, lai samazinātu šādu aizkavēšanos. Ja Mēs to darīsim, Mēs neesam atbildīgi par notikuma izraisītu kavēšanos, taču, ja pastāv ievērojams kavēšanās risks, Pircējs var sazināties ar Mums, lai atceltu pasūtījumu, un Mēs nodrošināsim Pircēja samaksātās summas par pasūtītām precēm atmaksu, precēm , kuras neesat saņēmis.

Vietnē pieejamie piegādes laiki ir aprēķini, un tos var izmantot tikai kā norādes par preču piegādi, un, kas ir aprēķināti sākot no Jūsu pasūtījuma saņemšanas un apstrādes  brīža. Jebkurā gadījumā mēs piegādāsim preces ne vēlāk kā 5 piecu darba dienu laikā no dienas, kad pieņemam un apstrādājam Jūsu pasūtījumu.

Mēs aicinām Jūs iepazīties ar informāciju par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību Mūsu preču Piegādes noteikumos, sadaļā  “Piegādes noteikumi”. Tos atradīsiet www.dynasty.lv sākumlapas apakšā, kreisajā pusē.

Preču maiņa un atgriešana. Atteikuma tiesības.

Katrs jautājums saistībā ar Pircēja veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atpakaļatdošanu tiek izskatīts atsevišķi un saskaņā ar vienkāršotu procedūru.

Pircējam - fiziskai personai ir atteikuma tiesības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu". Pircējs var izmantot atteikuma tiesības attiecībā uz vietnē www.dynasty.lv nopirktām precēm 14 dienu laikā no brīža, kad tās nonākušas Pircēja valdījumā (kad Preci ir piegādājis kurjers, Dinastija pārstāvis vai prece saņemta Omniva pakomātā), aizpildot Atteikuma veidlapu, kura ir pieejama šeit . Preci ar aizpildītu Atteikuma veidlapu var nosūtīt izmantojot pasta sūtījuma  vai kurjera pakalpojumus, nosūtot tos uz SIA Dinastija noliktavu Brīvības ielā 180, LV-1012, Rīgā vai ierasties personīgi , lai atgrieztu preci un aizpildītu Atteikuma veidlapu.

Ikvienam Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža, vienojoties ar Pārdevēja pārstāvi, samainīt preces pret citām precēm, ja tādas Internetveikalā ir pieejamas un ja:

 • prece nav lietota, preču iepakojums ir saglabāts un nav bojāts;
 • Pircējam ir preču pavaddokumenti un preces ir pilnā komplektācijā.
 • Higenas preces iepakojums nav atvērts. (Pie Higienas precēm tiek pieskaitīta apakšveļa, ortopēdijas izstrādājumi, zeķes un zeķubikses.)

Atgriežot preci, Pircējam obligāti jāievēro šādi noteikumi:

 • Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā (iesakām saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas).
 • Prece jāatgriež pilnā komplektācijā.
 • Atgriežot preci, Pārdevējam obligāti jāiesniedz preču pavaddokumenti (iegādes dokumenti).
 • Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.
 • Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.
 • Pircējam ir jāapmaksā preču atgriešanas tiešās izmaksas.
 • Par atgrieztu preci nauda atmaksājama veicot pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu.
 • Preču kategorijas, kuru atpakaļ atgriešana Pārdevējam vai to apmaiņa nav iespējama:

a) personīgās higiēnas preces, ja ir atvērts to iepakojums (zobu birste, vienreizlietojamie materiāli, ortopediskie izstrādājumi, higienas preces u.c. tml. preces);
b) apakšveļa , zeķes un zeķubikses, ja ir atvērts to iepakojums;
c) un citas preces, kuras nav atgriežamas vadoties pēc spēkā esošajiem LR normatīvajiem

 

Informāciju par Pircēja iespējām saistībā ar preču atgriešanu, maiņu un informācijas saņemšanai par līguma izbeigšanu un attiecīgajiem nosacījumiem, Mēs aicinām Jūs iepazīties ar Mūsu preču atgriešanas noteikumiem, sadaļā “Atgriešanas politika”, kuru atradīsiet www.dynasty.lv sākumlapas apakšā, kreisajā pusē.

Lietotāja pienākumi

Piekļūstot Mājaslapai vai lietojot to, Jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājaslapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājaslapā, tajā atrodamajā saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājaslapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai un, jo īpaši, censties apiet drošību, izdarīt labojumus, ielauzties vai kā citādi iejaukties Interneta veikala darbībā vai jebkurā datorsistēmā, serverī, maršrutētājā vai jebkādā citā internetam pieslēgtā ierīcē. Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka Jūsu datorsistēma atbilst būtiskajām tehniskajām specifikācijām, kādas ir nepieciešamas Interneta veikala lietošanai vai izmantošanai un ir savietojama ar Interneta veikalu.

Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, Jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Mums, Mūsu partneriem vai licenču devējiem.

Saites uz trešo pušu lapām

Laiku pa laikam Mēs varam sniegt saites, kas Jums piedāvās pieeju trešo pušu tīmekļa vietnēm tieši no Mājaslapas. Mēs neesam atbildīgi par šo trešo pušu Mājaslapu saturu un Mēs nekontrolējam šādas trešo pušu vietnes. Mājaslapā sniegtās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par Mūsu vai Mūsu partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam vai pakalpojumam. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājaslapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu Mājaslapu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot to Privātuma politiku, Noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu Jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu Noteikumiem un nosacījumiem un Privātuma politiku. Noklikšķinot, lai pārietu uz šīm vietnēm, Jūs pametat mūsu kontrolēto zonu, tāpēc Mēs nevaram uzņemties atbildību par jautājumiem, kas rodas saistībā ar to, ka trešās puses izmanto Jūsu datus, vietņu saturu vai šo vietņu Jums piedāvātos pakalpojumus. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt jebkuru saiti no citas vietnes uz Mūsu Mājaslapas materiāliem vai informāciju.

Atbildības ierobežošana

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem Dinastija nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, Jums lietojot šo Mājaslapu.

Mēs nevaram garantēt, ka Interneta veikals darbosies nepārtraukti, bez kļūdām vai traucējumiem, tāpat, Mums ir tiesības, bez iepriekšēja paziņojuma, apturēt, pārtraukt vai mainīt Interneta veikala darbību (pilnībā vai daļēji), tādējādi, Mēs neuzņemamies atbildību par gadījumiem, kad Interneta veikals nedarbojas vai darbojas ar kļūdām vai traucējumiem. Mēs nevaram garantēt un negarantējam, ka jebkurš Interneta veikalā ievietotais saturs nesatur vīrusus un/vai citu kodu ar inficējošām vai iznīcinošām īpašībām. Jūs esat atbildīgs par to, lai veiktu pietiekamus pasākumus un vīrusu pārbaudes (tostarp pretvīrusu un citas drošības pārbaudes), kas atbilstu Jūsu konkrētajām datu ievades un izvades drošības un uzticamības prasībām.

Dinastija nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājaslapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājaslapu) no Jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja Mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

Pretenzijas autortiesību sakarā

Viss šīs Mājaslapas saturs (t.sk. grafika, fotogrāfijas, attēli, video, teksti), materiāli un informācija, kā arī mārketinga materiāli, kas izmantoti Mājaslapas un Mājaslapā esošo produktu reklamēšanai trešo pušu resursos ir Dinastija īpašums.

Mūsu vietnes izmantošana un tās saturs nenodrošina Jums tiesības saistībā ar autortiesībām, dizainu, preču zīmēm un visām citām intelektuālajām īpašumtiesībām un materiālajām tiesībām, kas attiecas uz Mājaslapas Saturu, ieskaitot Mājaslapas programmatūru, visu HTML un citus kodus šajā vietnē. Visu šādu Saturu, tostarp trešo pušu preču zīmes, dizainu un intelektuālās īpašuma tiesības, kas minētas vai redzamas šajā vietnē, aizsargā valsts intelektuālais īpašums un citi tiesību akti un starptautisko līgumu noteikumi. Jums ir atļauts izmantot Saturu tikai tādā veidā, kā to tieši pilnvarojis Dinastija un/vai trešo pušu licenču devēji. Jebkāda satura reproducēšana, pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā uzņemējdarbības vai komerciālos nolūkos ir aizliegta un bez mūsu piekrišanas nav atļauta. Jūs variet veidot Mājaslapas satura kopijas tikai savām personīgajām, nekomerciālām vajadzībām un informācijai. Uz jebkādā formātā veidotām satura kopijām, Jums ir jāsaglabā oriģinālmateriālā ietvertās autortiesības vai citi paziņojumi par intelektuālo īpašumu.

Kompensācija un strīdu izšķiršanas kārtība

Jūs apņematies kompensēt Mums, aizstāvēt un aizsargāt Mūs no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām Jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Mājaslapas izmantošanā no Jūsu puses.

Līgumslēdzējas puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Mājaslapas lietošanu no Jūsu puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tad jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, adrese: K. Valdemāra iela 157, Rīga, Latvija, LV – 1013.

Ja starp Dinastija un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties kādā no Latvijas Republikas tiesām, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV – 1011.

Vispārējie noteikumi   

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp Jums un Dinastija noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājaslapas un tās satura lietošanu no Jūsu puses.

Dinastija ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājaslapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājaslapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, Jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. Dinastija patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājaslapu jebkādā veidā.

Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp Jums un Dinastija. Gadījumi, kad Dinastija nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no Jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Nepārvarama vara

Dinastija nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.