Empire Clean | tīrīšanas līdzeklis apaviem | 200 ml – dynasty.lv

Empire Clean | tīrīšanas līdzeklis apaviem | 200 ml

Apavu tīrīšanas līdzeklis

Zīmols: EMPIRE

34501400

Viegli un ērti lietojams apavu tīrīšanas līdzeklis visa veida materiāliem.


Lietošana ir vienkārša un efektīva: pirms lietošanas sakratīt, izsmidzināt līdzekli no 10 cm attāluma, pagaidīt 60 sek., tad notīrīt apavus ar birsti vai sūkli un pēc tam noslaucīt tos ar mitru drānu. Ja nepieciešams, atkārtot. Šīs inovatīvās tīrīšanas putas ir ātras iedarbības un efektīvas visiem materiāliem un aizsargā pat smalkas materiālu kombinācijas un spilgtas krāsas. Ļoti efektīvs tīrīšanas līdzeklis arī baltām apavu zolēm. Vienmēr izsmidzināt līdzekli tikai ārpus telpām vai ļoti labi vēdināmā vietā! Nekad nežāvēt apavus tiešā saules gaismā vai uz sildīšanas ierīcēm, jo tas var izraisīt materiāla bojājumus.

Empire Clean Shoe Care Protection
Bīstami: īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena, karstumā var eksplodēt. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt un nededzināt arī pēc izlietošanas. Sargāt no tiešiem saules stariem, nepakļaut temperatūrai, kas augstāka par 50°C. Neieelpot līdzekli! Sargāt no bērniem! Saskare ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir, un turpināt skalot ācis ar ūdeni. Ja iekaisums nepāriet, vērsties pēc medicīniskās palīdzības.

Čau!

Pievienojies mūsu jaunumu saņēmējiem