Empire protect | Aizsarglīdzeklis apaviem un apģērbam pret mitrumu un – dynasty.lv

Empire protect | Aizsarglīdzeklis apaviem un apģērbam pret mitrumu un netīrumiem | 200 ml

Apavus aizsargājošs līdzeklis

Zīmols: EMPIRE

34501200

Viegli lietojamais aerosols ir ideāls netīrumu un mitruma bloķētājs. Tas rada neredzamu aizsargpārklājumu uz visa veida virsmām (ādas, auduma, sintētikas un dažādu materiālu kombinācijām).

Uzklājot uz sintētiskās ādas un lakotajām virsmām, vispirms pārbaudīt krāsas noturību neredzamā vietā.

Lietot tikai uz iepriekš notīrītiem vai jauniem apaviem.

Lietošana: Pirms lietošanas sakratīt, izsmidzināt līdzekli no 20-30 cm attāluma, ļaut vismaz 30 min vai ilgāk līdzeklim nožūt. Pārbaudīt, vai ūdens pilieni veido lodītes. Vienmēr izsmidzināt līdzekli tikai ārpus telpām vai ļoti labi vēdināmā vietā! Nekad nežāvēt apavus tiešā saules gaismā vai uz sildīšanas ierīcēm, jo tas var izraisīt materiāla bojājumus.

 Apavus aizsargājošs līdzeklis

Bīstami: īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena, karstumā var eksplodēt. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt un nededzināt arī pēc izlietošanas. Sargāt no tiešiem saules stariem, nepakļaut temperatūrai, kas augstāka par 50°C. Neieelpot līdzekli! Sargāt no bērniem! Saskare ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir, un turpināt skalot ācis ar ūdeni. Ja iekaisums nepāriet, vērsties pēc medicīniskās palīdzības.

Čau!

Pievienojies mūsu jaunumu saņēmējiem